Aktuellt & press

InsureSec bjuder in till informationsträff för samverkansgrupp för utbildningsinstitut/utbildare

Inbjudan till informationsträff 25 oktober 2017

Nu har InsureSec sammanställt arbetet med nya kunskapskrav och innehåll inför test-året 2018. Deltagande bolag/personer i samverksansgruppen är mycket viktiga för att förmedlare och andra ska få goda möjligheter att studera inför att de ska skriva test. Därför kommer InsureSec att hålla ett informationsmöte i oktober då ni får ta del av de nya kunskapskrav som InsureSec lanserar offentligt i januari 2018. På detta vis hoppas vi att de som ska skriva test får möjlighet att köpa utbildningar som matchar med InsureSecs kunskapskrav och testår som startar 1/3-2018.

Ni är välkomna att delta med en eller två representanter från er verksamhet.

De krav som InsureSec ställer för att få delta i samverkansgruppen är att:

  • ni tillhandahåller en utbildning som är specifik för något av InsureSecs kunskapskrav under 2018,
  • ni tydligt anger att utbildningen är anpassad till något av InsureSecs kunskapskrav,
  • ni tydligt anger vilka licensinnehav/certifikat/behörighetstester utbildningen är riktad till,
  • att det tydligt framgår vilka kunskapskrav för respektive licensinnehav/certifikat/behörighetstest som utbildningen omfattar

 

Osa Senast den 18 oktober till Elin Törnblom via epost: elin.tornblom@insuresec.se

 

Vi önskar er välkomna!

Lina Erenvidh och Elin Törnblom

 

← Tillbaka

LG
MD
SM
XS