Aktuellt & press

Kunskapsuppdatering Online 2018

NYHET. Från och med mars 2018 kommer man att kunna genomföra kunskapsuppdateringstest på webben istället för som tidigare i skrivningssal. Den webbaserade applikationen kommer att vara tillgänglig från Mina sidor för de som har licens eller certifikat från InsureSec. Genom att digitalisera kunskapsuppdateringen frigör vi dyrbar tid för licensinnehavarna, särskilt för de som inte bor eller arbetar i någon av storstäderna. Årslicenserna skrivs som vanligt övervakat i skrivningssal.

Testet genomförs på webben vid det tillfälle du bokat och administreras av InsureSec. Du kan avlägga ett (1) test under den tid som du bokat. Om du behöver avlägga testet igen behöver du boka ett nytt testtillfälle. Du kan genomföra testet på valfri geografisk plats med hjälp av lämplig hårdvara (t.ex. dator/surfplatta). 

Det föreligger ingen karenstid för kunskapsuppdatering online, och bokning av ett nytt skrivningstillfälle kan göras t.o.m en vecka innan skrivningstillfället äger rum. 

Kunskapsuppdateringen ska vara genomförd innan slutet av InsureSecs licensår, vilket pågår t.o.m den sista oktober varje år. InsureSec kallar de som innehar licens eller certifikat till kunskapsuppdatering i grupper under året och i samband med kallelsen får du information om när under året du behöver genomföra kunskapsuppdateringen. 

Innehållet i testet kommer vara lite annorlunda utformat i jämförelse med tidigare upplagor. Med utgångspunkt i ett antal fallbeskrivningar ska licenshavaren ta ställning till en rad påståenden som antingen sanna eller falska genom att markera de påståenden som är korrekta. Förhoppningsvis upplevs ett sådant upplägg som mer pedagogiskt. Testet innehåller som vanligt inte något utbildningsmoment.

Innehållet i fallbeskrivningarna omfattar de kunskapskrav som InsureSec fastställt för 2018, vilket innebär att fallbeskrivningarna endast innehåller frågeunderlag om de kunskapskrav som anges i kunskapskravet för Kunskapsuppdatering 2018. Du kan därför inte förvänta dig frågor om produktområden som är relevanta för din verksamhet men som inte omfattats av lagstiftningsförändringar eller andra förändringar av kunskapskravet.

Fallbeskrivningarna har sin utgångspunkt i ett slumpmässigt urval av en mängd påståenden som tillhör fallbeskrivningen. Det innebär att varje testdeltagare får en del av dessa påståenden och att dessa inte nödvändigtvis kommer beröra alla områden i fallbeskrivningen men att de påståenden som testdeltagaren får tilldelat sig alltid omfattas av fallbeskrivningen. Minst ett av de påståenden testdeltagaren får tilldelat sig är korrekt och poängsättningen baseras både på att de som markerats som korrekta och de som inte markerats som korrekta är rätt angivna. 

Den som känner att den behöver läsa på inför testet rekommenderas att vända sig till något av utbildningsföretagen. Utbildningsföretagen tog del av de nya kunskapskraven i slutet av oktober 2017, för att utbildningsmaterial ska finnas på plats. De nya kunskapskraven offentliggjordes i januari, 2018.

Skrivningsavgiften är för närvarande 1 300 kr exklusive moms per person och skrivningstillfälle.

 

Kunskapsuppdatering 2018 kommer att kunna genomföras på webben från valfri geografiskt plats med egen hårdvara fr.o.m. 1 mars 2018. 

 

← Tillbaka

LG
MD
SM
XS