Aktuellt & press

Årslicens Sakskadeförmedling vidareutvecklas 2018

Årslicens Sakskadeförmedling vidareutvecklas

Specialist eller generalist? InsureSec vidareutvecklar licens för sakskadeförmedlare

LICENS. Nu lanserar InsureSec två förgreningar av Årslicens Sakskadeförmedling – specialist och generalist – som låter licensinnehavet bättre spegla förmedlarens yrkeskompetens och -inriktning. De nya kunskapskraven har tagits fram i samarbete med InsureSecs utbildnings- och kvalitetsråd.

Genom att skapa förgreningar vill InsureSec att fler sakförmedlare ska känna att det finns en licens som passar just dem. Baserat på tillståndsdata från Finansinspektionens företagsregister kan man dra slutsatsen att de allra flesta sakförmedlare är generalister och jobbar med en rad olika försäkringsprodukter. Bara en liten del är specialiserade inom en eller ett par försäkringsklasser.

Mer information om skadeförsäkringsklasser och -grupper finns i andra kapitlet, tionde och elfte paragrafen i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsrörelse.

Du som har Årslicens Sakskadeförmedling sedan tidigare motsvarar kraven i den bredare licensen, och din licens byter därför under 2018 namn till Årslicens Sakskadeförmedling Generalist. 

 

Krav för generalist

Fr.o.m. 1 mars 2018

1. Godkänd registrering hos InsureSec

2. Godkänt testresultat på Årslicens Sakskadeförmedling Generalist

Krav för specialist

Fro.m. 1 mars 2018. Max antal tillåtna specialistområden: en (1) grupperad försäkringsklass eller motsvarande enskilda försäkringsklasser, plus två (2) enskilda försäkringsklasser.

1. Godkänd registrering hos InsureSec

2. Godkänt testresultat från Årslicens Sakskadeförmedling Specialist

3. Bevis om tillräckliga yrkeskunskaper inom angivet specialistområde i form av utbildningsdiplom eller utbildningsintyg.

4. Endast tillstånd från Finansinspektionen i de tillståndsklasser som motsvarar specialistområdet/-n

 

← Tillbaka

LG
MD
SM
XS